Vijčana roba

Od vijčane robe u ponudi su vijci i matice ZN te vijci i matice ASI 316(A4)